Utgång: Arbete med lantbrukets växtodling

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Naturbruk
Naturbruk
KursPoäng
Naturbruk 200

en_Inriktning

Lantbruk - 300p Studievägskod: NBLAN

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
KursPoäng
Marken och växternas biologi 100
Djur
Djur
KursPoäng
Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk
KursPoäng
Fordon och redskap 100

en_Programfördjupningspaket

Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner
KursPoäng
Lantbruksmaskiner 1 100
Naturbrukets byggnader
Naturbrukets byggnader
KursPoäng
Byggnadsunderhåll 100
Serviceteknik — naturbruk
Serviceteknik — naturbruk
KursPoäng
Serviceteknik — naturbruk 1 100
Växtodling
Växtodling
KursPoäng
Växtodling 1 100
Växtodling 2 100
Växtodling — specialisering 100