Utgång: Trädgårdsarbetare med inriktning mot skötsel av utemiljöer

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Biologi
Biologi
KursPoäng
Biologi 1 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap
KursPoäng
Entreprenörskap 100
Naturbruk
Naturbruk
KursPoäng
Naturbruk 200

en_Inriktning

Trädgård - 300p Studievägskod: NBTRA

Biologi — naturbruk
Biologi — naturbruk
KursPoäng
Marken och växternas biologi 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap inom naturbruk
KursPoäng
Fordon och redskap 100
Växtkunskap
Växtkunskap
KursPoäng
Växtkunskap 1 100

en_Programfördjupningspaket

Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer
KursPoäng
Beskärning och trädvård 100
Skötsel av utemiljöer 100
Skötsel av utemiljöer — specialisering 100
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning
KursPoäng
Trädgårdsanläggning 1 100
Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner
KursPoäng
Trädgårdsmaskiner 100
Trädgårdsodling
Trädgårdsodling
KursPoäng
Trädgårdsodling 100
Växtkunskap
Växtkunskap
KursPoäng
Växtkunskap 2 100