Utgång: Mekaniker spårbundna fordon

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Cad
Cad
KursPoäng
Cad 1 50
Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
KursPoäng
Underhåll — driftsäkerhet 100
Underhåll — hydraulik och pneumatik 100
Elektronik — spårfordon
Elektronik — spårfordon
KursPoäng
Elektronik — spårfordon 100
Ellära — spårfordon
Ellära — spårfordon
KursPoäng
Ellära — spårfordon 1 100
Ellära — spårfordon 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
KursPoäng
Produktionsutrustning 1 100
Spårfordon
Spårfordon
KursPoäng
Spårfordon — grund 150
Verkstad — spårfordon
Verkstad — spårfordon
KursPoäng
Verkstad — spårfordon 100