Skolverket

Vi har påbörjat en översyn av yrkesutgångarna inom gymnasieskolans alla yrkesprogram. Arbetet planeras vara klart till våren 2019. Mer om översynen av yrkesutgångarna

Utgång: Funktionshinderområdet

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

Se alla yrkesutgångar

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Hälsopedagogik 100
Medicin
Medicin
KursPoäng
Medicin 1 150
Människan
Människan
KursPoäng
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri
Psykiatri
KursPoäng
Psykiatri 1 100
Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik
Specialpedagogik
KursPoäng
Specialpedagogik 1 100

Svenska eller Svenska som andraspråk

Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Vård och omsorg
Vård och omsorg
KursPoäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150

Programfördjupningspaket

Pedagogik i vård och omsorg
Pedagogik i vård och omsorg
KursPoäng
Socialpedagogik 100
Specialpedagogik
Specialpedagogik
KursPoäng
Specialpedagogik 2 100

Vi ser över yrkesutgångarna inom yrkesprogrammen

Skolverket har påbörjat en översyn av yrkesutgångarna inom gymnasieskolans alla yrkesprogram. Yrkesutgångar avser de föreslagna programfördjupningspaket som vi tog fram tillsammans med branschen 2011. Idag presenterar vi totalt 179 yrkesutgångar inom yrkesprogrammen och de riksrekryterande utbildningarna med eget examensmål. Vår målsättning är att uppdatera yrkesutgångarna till namn och innehåll så att de dels motsvarar efterfrågan på dagens arbetsmarknad, dels speglar en kompetensnivå som leder till anställningsbarhet. Arbetet planeras vara klart till våren 2019.

Senast uppdaterad 13 november 2018