Utgång: H�lso- och sjukv�rd

Detta är ett exempel på en yrkesutgång som Skolverket tagit fram med förslag på kombinationer av kurser som leder till anställningsbarhet.

Mer om yrkesutgångar kan du läsa i publikationen Gymnasieskola 2011 (sidan 41).

Gå till gymnasieprogrammet som har denna utgång

en_Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Engelska
Engelska
KursPoäng
Engelska 5 100
Historia
Historia
KursPoäng
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
KursPoäng
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik
KursPoäng
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap
KursPoäng
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap
KursPoäng
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 1 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 1 100

en_Kurser inom programgemensamma ämnen

Hälsa
Hälsa
KursPoäng
Hälsopedagogik 100
Medicin
Medicin
KursPoäng
Medicin 1 150
Människan
Människan
KursPoäng
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri
Psykiatri
KursPoäng
Psykiatri 1 100
Psykologi
Psykologi
KursPoäng
Psykologi 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap
KursPoäng
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik
Specialpedagogik
KursPoäng
Specialpedagogik 1 100
Svenska
Svenska
KursPoäng
Svenska 2 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
KursPoäng
Svenska som andraspråk 2 100
Vård och omsorg
Vård och omsorg
KursPoäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150