Yrkespaket i gymnasieskolan

Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.

Nationella yrkespaket inom introduktionsprogram

Vi har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket. Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program. De kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket.

För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.

En individuell bedömning måste alltid göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.

Mer om yrkespaketen

Yrkespaketen gäller för komvux och gymnasieskolan. Yrkesförare godstransport 600 poäng, Yrkesförare godstransport 800 poäng och Yrkesförare persontransport 500 poäng gäller endast för komvux.

Senast uppdaterad 11 januari 2019