Yrkespaket i gymnasieskolan

Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.

Nationella yrkespaket inom introduktionsprogram

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket.

Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program. De kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket.

För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.

En individuell bedömning måste alltid göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.

Mer information om yrkespaketen på sida om Komvux

(Yrkespaketen gäller för Komvux och gymnasiet, förutom Yrkesförare godstransport 600p, Yrkesförare godstransport 800p och Yrkesförare persontransport 500p, som bara gäller för Komvux)

Senast uppdaterad 06 december 2017