Frågor och svar

Hur genomför lärare nationella prov med nyanlända elever?

Eftersom proven är obligatoriska är utgångspunkten förstås att alla elever ska göra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det krävs så kallade särskilda skäl för att undanta en elev och det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att ett nationellt prov helt eller delvis. Särskilda skäl kan till exempel vara att eleven saknar de kunskaper i svenska språket som krävs för att kunna genomföra ett prov.

Genomföra nationella prov med nyanlända elever i grundskolanlänk till annan webbplats

Genomföra nationella prov med nyanlända elever i gymnasieskolanlänk till annan webbplats