Frågor och svar

Påverkas nationella prov av ändrad ämnesplan i matematik och engelska?

När ämnesplaner revideras innebär det förändringar av innehållet i de nationella proven. Förändringarna kan handla om såväl uppgifter som bedömningsanvisningar. De reviderade ämnesplanerna i engelska och matematik började gälla 1 juli 2021. Läs mer om de ändrade ämnesplanerna och vanliga frågor och svar på länkarna nedan.

Ändrad ämnesplan i matematik Länk till annan webbplats.

Ändrad ämnesplan i engelska Länk till annan webbplats.