Nationella prov

Digitala prov från 2022

Vi arbetar med att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning. Att eleverna skriver uppsatsdelarna på dator är ett första steg. Digitala prov finns på plats år 2022.