Lämna in provresultat i gymnasieskolan

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

Observera att denna information enbart gäller nationella prov i pappersformat. Insamling av provresultat vid digitala nationella prov sker automatiskt.

Alla elevers provresultat samlas in av SCB

Alla skolor ska rapportera in provresultatet för samtliga elever till Statistikmyndigheten SCB. Det är huvudmannen eller skolenheten som lämnar uppgifterna till SCB. Skolan ska endast rapportera in resultaten från de obligatoriska proven till SCB.

Insamlingen av elevers resultat på de nationella proven är en del av Sveriges officiella statistik och det är Statistikmyndigheten SCB som på uppdrag av Skolverket gör de årliga insamlingarna.

Datum för inrapportering

Sista inlämningsdag att rapportera in resultaten för vårterminen är den 18 juni. Resultaten publiceras i oktober samma år.

Sista inlämningsdag att rapportera in resultaten för höstterminen är den 28 januari. Resultaten publiceras i april samma år.

Lämna uppgifter om provresultat (scb.se) Länk till annan webbplats.

Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna. Det är läraren som lämnar in resultaten för dessa elever. Provkonstruktörerna samlar in resultat för elever födda ett visst datum. Insamlingen gäller alla nationella prov, även prov i andra kurser än den högsta avslutande kursen på elevens program. Lärare som hållit i provgenomförandet ska också besvara en enkät. Informationen är ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla proven.

Engelska – lämna uppgifter Länk till annan webbplats.

Matematik 1 – lämna uppgifter Länk till annan webbplats.

Matematik 2–4 – lämna uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska och svenska som andraspråk – lämna uppgifter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida