Provinformation

Här hittar du kortfattad information om de nationella proven i gymnasieskolan. Mer information om proven finns i häftet Lärarinformation.

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består av tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på yrkesprogram samt estetiska och humanistiska programmet.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.

Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.

De muntliga bedömningsstöden är lösenordskyddade. Lärare som vill nå materialet behöver inloggningsuppgifter som tilldelas av skolans rektor.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 1 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tidsåtgång: delprov B, 60 minuter + rekommenderad rast + delprov C, 60 minuter + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner).

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna, som till exempel miniräknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 948 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 1 MB.

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av fyra skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Samhällsprogrammet och på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Alla delprov behöver göras för att du ska få det bedömningsunderlag som provet är tänkt att ge.

Tidsåtgång

 • Instruktioner (5-10 minuter före tid för provstart)
 • Delprov B + C (120 minuter)
 • Rekommenderad längre rast
 • Delprov D1 + D2 (120 minuter)

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1.

Delprov B består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 2 MB.

Matematik 3

Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av fyra skriftliga delprov. Delproven genomförs under samma dag. De är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap). Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Från och med vårterminen 2019 består de nationella proven i matematik 1 och 3 på gymnasial nivå enbart av skriftliga delprov. Det muntliga delprov A utgår alltså.

Istället erbjuder vi fristående muntliga bedömningsstöd. De kan användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt. Formen bedömningsstöd ger ökad flexibilitet i när och hur de muntliga uppgifterna kan användas.

De muntliga bedömningsstöden är lösenordskyddade. Lärare som vill nå materialet behöver inloggningsuppgifter som tilldelas av skolans rektor.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 3 Länk till annan webbplats.

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Tidsåtgång

 • Instruktioner (5-10 minuter före tid för provstart)
 • Delprov B + C (120 minuter)
 • Rekommenderad längre rast
 • Delprov D1 + D2 (120 minuter)

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 399 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 2 MB.

Matematik 4

Provet består av fyra skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Tidsåtgång

 • Instruktioner (5-10 minuter före tid för provstart)
 • Delprov B + C (150 minuter)
 • Rekommenderad längre rast
 • Delprov D1 + D2 (120 minuter)

De skriftliga delproven B, C, D1 och D2 skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra och en halv timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D1. Provtiden är 150 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D1 + D2.

Delprov B består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D1 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov D2 består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 907 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (engelsk version) Pdf, 845 kB, öppnas i nytt fönster.

Formelblad (textview) Zip, 2 MB.

Digitala verktyg i nationella prov i matematik

När eleverna gör vissa prov i matematik förutsätts digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. I lärarinformationen för respektive prov framgår vilka delprov som genomförs med och utan digitala verktyg. Verktygen kan vara fristående miniräknare eller program/applikationer på exempelvis en dator eller surfplatta.

Tabellen sammanfattar vilka typer av digitala verktyg som är tillåtna eller förutsätts i de nationella proven i matematik på gymnasial nivå.

Digitala verktyg i nationella prov i matematik

Kurs

Miniräknare

Grafiska/numeriska verktyg

Symbolhanterande verktyg

Matematik 1

Förutsättning

Tillåtet

Tillåtet

Matematik 2

Förutsättning

Förutsättning

Tillåtet

Matematik 3

Förutsättning

Förutsättning

Tillåtet

Matematik 4

Förutsättning

Förutsättning

Tillåtet

Med miniräknare avses verktyg som kan göra beräkningar. Det kan omfatta räknare som exempelvis hanterar trigonometri eller komplexa tal, beroende på kurs. Miniräknare kan, som andra verktyg, vara egna enheter eller program/applikationer.

Med grafiska/numeriska verktyg avses verktyg som kan lösa ekvationer på grafisk/numerisk väg samt hantera normalfördelning.

Med symbolhanterande verktyg avses verktyg som exempelvis kan förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer på algebraisk väg.

Använda dator eller annan digital enhet vid genomförandet

Om skolan väljer att låta eleverna genomföra prov i matematik på dator eller annan digital behöver skolan göra vissa praktiska och tekniska förberedelser.

Före provet

 • Lärare, elever och annan personal på skolan behöver bekanta sig med den valda digitala enheten genom att till exempel genomföra andra prov i den.
 • De digitala enheter som används behöver vara uppdaterade och ha tillgång till ström.
 • Se till att inga uppdateringar av de digitala enheterna görs i nära anslutning till provtillfället.
 • Om eleven skriver sina lösningar digitalt ska dessa bli avidentifierade vid inlämning.

Under provet

För att säkerställa att provet genomförs på ett säkert sätt behöver skolan se till att eleven inte besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet under genomförandet. Det här kan lösas på olika sätt beroende på vilken digital enhet skolan använder, men många gånger finns det program som stänger av åtkomsten till tjänster och webbplatser.

Efter provet

Elevlösningar som skapats på en digital enhet får sparas digitalt. Elevhäftet som innehåller uppgiften får däremot inte överföras och sparas digitalt. Hur och var elevlösningarna sparas är upp till skolan att upprätta rutiner för. Det är rektorns ansvar att skolan följer Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov.

I kommunala skolor ska elevlösningar från nationella prov arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). I Skolverkets föreskrifter anges att fristående skolor ska bevara elevlösningar i tre år efter att ett nationellt prov har genomförts. Skolan behöver tänka på att personuppgifter i samband med proven hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen och eventuell tillämplig kompletterande dataskyddslagstiftning.

Spara och dela inför bedömningen

Inför bedömningen är det tillåtet att dela elevlösningarna med annan bedömande lärare. Elevlösningarna är sekretessbelagda och behöver därför sparas i en it-miljö som klarar en förhöjd säkerhet. Om skolan inte använder ett provverktyg som säkerställer detta behöver skolan ta ett större eget ansvar för en säker it-miljö. Det är till exempel inte säkert att mejla elevlösningar lärare emellan inför bedömningen. När skolan sparar elevlösningen behöver skolan kunna garantera att det här görs på ett säkert sätt. Tänk på att en del molntjänster inte lever upp till de krav som ställs i sekretesslagen och dataskyddsförordningen.

Läs mer i SKR:s vägledning: att genomföra nationella skrivprov digitalt.

Vägledningen finns att ladda ner som pdf längre ner på sidan. Välj pdf:en Vägledning att genomföra nationella skrivprov digitalt v2.

Genomföra nationella prov med dator (skr.se) Länk till annan webbplats.

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och betygskriterier. Provet i svenska 1/svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram.

Från och med hösten 2023 sker en förändring i det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Texthäftet är uppdelat i två delar där de första texterna är underlag för delprov B och de sista är underlag för delprov C. Detta innebär att delprov C förbereds på ett nytt sätt.

Provet består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Delprov A och delprov C behandlar ett särskilt tema.

Tidsåtgång: cirka 10 minuter per elev.

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Tidsåtgång: 120 minuter för svenska och 180 minuter för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner).

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker.

Tidsåtgång: 180 minuter (exkl. 5–10 minuter för instruktioner) samt 60 minuters förberedelse mellan delprov B och C.

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men vid detta tillfälle används texterna som ingår i delprov C. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

De texter som tillhör delprov C förbereds vid ett särskilt lektionstillfälle på 60 minuter mellan delprov B och C. Vid förberedelsen ska eleverna gemensamt lyssna på texterna, samtidigt som de läser dem. Ljudfilerna på USB kommer skolenheterna tillhanda tillsammans med lärarinformationen i utskick 2.

Eleverna ska skriva delprov C på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Senast uppdaterad 19 juni 2024

Innehåll på denna sida