Aktuella förändringar inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

Här beskriver vi övergripande de största förändringarna som är aktuella inom komvux. Du hittar också länkar till fördjupad information. Innehållet uppdateras och revideras löpande.

Ämnesbetyg och ny princip för betygssättning

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Nytt i läroplanens inledande delar 2022

Förenklad betygsskala i tre skolformsdelar

Förändringar av kurser som införs 2021­–2022

Komvux som särskild utbildning