Frågor och svar

Hur bevaras flexibiliteten inom komvux när ämnesbetyg införs?

Komvux ska även fortsättningsvis utgå ifrån individens behov, förutsättningar och individens mål med sina studier. Bestämmelserna i lag och förordning kopplat till detta kommer inte att påverkas av införandet av ämnesbetyg.

Utbildningen ska också fortsatt bedrivas kontinuerligt över året och med möjlighet till olika former av upplägg och studietakt. Inom ett ämnesutformat system kommer det att vara möjligt att läsa ett helt ämne eller en eller flera nivåer inom ett ämne, vilket möjliggör att studier i ett ämne kan påbörjas på olika nivåer.