Frågor och svar

Hur kommer prövningar att gå till kopplat till ämnesbetyg för elever som har läst äldre kurser?

Det ska även i fortsättningen vara möjligt att genomföra en prövning inom komvux. Enligt regeringens förslag kommer det att införas övergångsbestämmelser som innebär att den som har påbörjat utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå eller komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå före den 1 juli 2025 ska få genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning enligt bestämmelserna i 20 kap. 40 § i den äldre lydelsen. En sådan prövning ska få göras senast den 30 juni 2030 hos en huvudman som erbjuder utbildning på en nivå som motsvarar den kurs som prövningen gäller.