Frågor och svar

Hur ska elever som läser en kurs som fortsätter efter den 1 juli 2022 betygsättas?

En elev som har påbörjat en kurs före och fortsätter att läsa kursen efter den 1 juli 2022 ska betygsättas enligt den nya principen för betygssättning.