Frågor och svar

Kommer ämnesbetyg att påverka kurspaket/yrkespaket inom vuxenutbildningen?

Ja, förändringarna som följer av ett ämnesutformat system kan komma att påverka utformningen av vissa yrkespaket, liksom de i olika utsträckning kommer att påverka utformningen av de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Exakt hur denna påverkan kommer att se ut är inte klart. Arbetet med utformningen av kurspaketen löper parallellt med arbetet kring de nationella programmen och kommer att ske i samråd med de nationella programråden.

Läs mer i regeringens lagrådsremiss:

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.