Frågor och svar

Vad innebär den nya principen för betygssättning?

Den nya principen för betygssättning innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. Läraren ska på så sätt få större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E (och betyget Godkänt) behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

Betygen D−A

För betygen C och A behöver elevens kunskaper inte motsvara samtliga delar av betygskriterierna, utan läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Betygen B och D sätts om läraren sammantaget bedömer att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C respektive C och E.

Betyget E och betyget Godkänt

För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget Godkänt inom vuxenutbildningen.