Jämför kursplanerna i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Här hittar du dokument med jämförelser av alla kursplaner inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. I varje dokument ligger de ändrade kursplanerna bredvid de nuvarande så att du ska kunna se vilka ändringar som har gjorts, i hela kursplanerna men framför allt i kunskapskraven.

Senast uppdaterad 15 december 2021

Innehåll på denna sida