Frågor och svar

Hur får jag åtkomst till fler ämnen?

När rektorn (eller provadministratören) skapar ett konto till dig ger han eller hon dig också behörighet i de ämnen som du undervisar i. Bedömningsportalen har ingen koppling till din lärarlegitimation, rektorn behöver därför kryssa i de ämnen som du undervisar oavsett om du är legitimerad att undervisa i ämnet eller inte.