Frågor och svar

Hur länge gäller mina inloggningsuppgifter?

Som lärare har du tidsbegränsad åtkomst till bedömningsportalen. Efter ett läsår (1 augusti varje år) behöver ditt konto återaktiveras. Det är din rektor eller skolans provadministratör som har behörighet att återaktivera ditt konto. När kontot är återaktiverat ska dina tidigare inloggningsuppgifter fungera som vanligt igen.

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan rektorn eller provadministratören generera ett nytt lösenord via kontohanteringen. Användarnamnet är detsamma och skrivs alltid ut tillsammans med lösenordet.