Frågor och svar

Kan jag få tillgång till materialet och övningarna som lärarna använder i de filmade exemplen?

Nej, materialet är tänkt att används i den egna undervisningen och med egna elevexempel så att lärare kan följa elevernas språkutveckling och utveckla undervisningen.