Frågor och svar

Kan man sammanfatta elevers språkutveckling i ett steg enligt Bygga svenska, exempelvis för det systematiska kvalitetsarbetet?

De olika färdigheterna tala, lyssna, läsa och skriva beskrivs separat och kan utvecklas i olika takt, och därför kan det vara svårt att sammanfatta elevens språkutveckling i ett steg för samtliga färdigheter. Samtidigt är det värdefullt att nyanlända elevers progression, i både språk och ämne, synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet.