Bedömningsstöd i fysik på gymnasial nivå

Som stöd för din betygssättning finns frivilliga bedömningsstöd i form av prov i kurserna Fysik 1 och 2.

Frivilliga prov i Fysik 1 och 2

Det finns sex prov som stöd inför betygssättning i kursen Fysik 1 och fyra prov i Fysik 2. Proven är inte obligatoriska nationella prov.

Fysik 1

Provet består av en teoretisk del som tar cirka 240 minuter att göra och en laborativ del som kräver cirka 70–80 minuter.

Prov i Fysik 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Exempel på prov

Du hittar också ett exempel på hur ett prov kan se ut.

Bedömningsexempel i Fysik 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Du hittar också ett exempel på hur ett prov kan se ut.

Bedömningsexempel i Fysik 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Fysik 2

Provet består av en teoretisk del som tar cirka 240 minuter att göra och en laborativ del som kräver cirka 70–80 minuter. Det senaste provet i Fysik 2 publicerades våren 2016.

Våren 2020 publiceras ett nytt prov i kursen. Delprov B publiceras den 8 april och delprov A den 28 april.

Prov i fysik 2 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida