Bedömningsstöd i historia på gymnasial nivå

Det finns stöd för din bedömning och betygssättning i kurserna Historia 1a1 och 1b.

Uppgift om historiskt källmaterial – stöd i kurserna Historia 1a1 och 1b

Få stöd i din bedömning av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial. Uppgiften som ligger till grund för bedömningsstödet har en tydlig koppling till ämnets syfte samt det centrala innehållet och kunskapskraven i dessa kurser. Du kan också använda uppgiften som modell för liknande uppgifter, med annat källmaterial och andra historiska processer och sammanhang i fokus.

Bedömningsstöd om historiskt källmaterial (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Frivilliga prov i Historia 1a1 och 1b

Det finns frivilliga prov i kurserna Historia 1a1 och 1b som stöd för din bedömning och betygssättning. Delar av de första proven från 2015 är frisläppta och kräver ingen inloggning i bedömningsportalen.

Prov i Historia 1a1

Proven i Historia 1a1 är sammanhållna skriftliga prov. Proven tar 80 minuter att genomföra.

Frivilliga prov i Historia 1a1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Prov i Historia 1b

Proven i Historia 1b består av två skriftliga delprov där resultaten på de båda delproven vägs samman till ett provbetyg. Det första delprovet tar 100 minuter att genomföra och det andra delprovet 80 minuter. Den 24 april publicerades det senaste provet i Historia 1b.

Frivilliga prov i Historia 1b (bedömningsportalen)lock_outlinelänk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Frisläppt prov som kan användas i dina förberedelser

Du kan använda det frisläppta provet för få en bild av hur provet är konstruerat och hur de olika delarna av kunskapskraven bedöms i provet. Du kan även visa uppgifter för dina elever och låta dem bekanta sig med den typen av uppgifter som sedan kan förkomma i provet.

Frisläppt prov i Historia 1a1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Frisläppt prov i Historia 1b (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Du kan använda det frisläppta provet för få en bild av hur provet är konstruerat och hur de olika delarna av kunskapskraven bedöms i provet. Du kan även visa uppgifter för dina elever och låta dem bekanta sig med den typen av uppgifter som sedan kan förkomma i provet.

Frisläppt prov i Historia 1a1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Frisläppt prov i Historia 1b (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Skillnader mellan proven i Historia 1a1 och 1b

Provet i Historia 1a1 omfattar 50 poäng och provet i Historia 1b omfattar 100 poäng. I den kortare kursen, som framförallt ges på yrkesprogram behandlas inte det tredje målet i ämnesplanen, ”förmågan att använda historiska teorier och begrepp”. Det finns också skillnader mellan Historia 1a1 och 1b gällande omfattningen av det centrala innehållet. Vid konstruktionen av proven i Historia 1a1 och 1b har konstruktören tagit hänsyn till kursernas olika karaktär och de olika förutsättningar eleverna som läser kurserna därför förväntas ha.

Provet i Historia 1a1 består av ett skriftligt prov som genomförs vid ett tillfälle. Provtiden är 80 minuter.

Provet i Historia 1b består av två delprov som gemomförs vid två tillfällen. Resultatet på delproven kan sammanvägas till ett provbetyg. Provtiden för delprov 1 är 90 minuter och för delprov 2 är provtiden 80 minuter.

Provet i Historia 1a1 omfattar 50 poäng och provet i Historia 1b omfattar 100 poäng. I den kortare kursen, som framförallt ges på yrkesprogram behandlas inte det tredje målet i ämnesplanen, ”förmågan att använda historiska teorier och begrepp”. Det finns också skillnader mellan Historia 1a1 och 1b gällande omfattningen av det centrala innehållet. Vid konstruktionen av proven i Historia 1a1 och 1b har konstruktören tagit hänsyn till kursernas olika karaktär och de olika förutsättningar eleverna som läser kurserna därför förväntas ha.

Provet i Historia 1a1 består av ett skriftligt prov som genomförs vid ett tillfälle. Provtiden är 80 minuter.

Provet i Historia 1b består av två delprov som gemomförs vid två tillfällen. Resultatet på delproven kan sammanvägas till ett provbetyg. Provtiden för delprov 1 är 90 minuter och för delprov 2 är provtiden 80 minuter.

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida