Bedömningsstöd i idrott och hälsa på gymnasial nivå

Som stöd för din bedömning finns ett bedömningsstöd med exempel från kursen Idrott och hälsa 1.

Tillfälliga driftstörningar under juni
Den 20 juni, klockan 11.15-12.15, kan du som användare uppleva problem med att nå bedömningsportalen och bedömningsportalens kontohantering på grund av ett planerat underhållsarbete.

Idrott och hälsa 1

Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen får du en inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. Därefter förklaras några centrala begrepp som ingår i den första meningen i kunskapskraven för idrott och hälsa 1. I den sista och tredje delen får du exempel på konkreta bedömningssituationer som illustrerar hur några olika förmågor som ska utvecklas i ämnet kan bedömas.

Bedömningsstöd i Idrott och hälsa 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 13 februari 2019