Bedömningsstöd i idrott och hälsa på gymnasial nivå

Som stöd för din bedömning finns ett bedömningsstöd med exempel från kursen Idrott och hälsa 1.

Idrott och hälsa 1

Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen får du en inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. Därefter förklaras några centrala begrepp som ingår i den första meningen i kunskapskraven för idrott och hälsa 1. I den sista och tredje delen får du exempel på konkreta bedömningssituationer som illustrerar hur några olika förmågor som ska utvecklas i ämnet kan bedömas.

Bedömningsstöd i Idrott och hälsa 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida