Bedömningsstöd i kemi på gymnasial nivå

Som stöd för din bedömning och betygssättning finns fem frivilliga prov i kursen Kemi 1.

Frivilligt prov i Kemi 1

Det finns sex prov i kursen Kemi 1 i bedömningsportalen, ett från varje år mellan 2012 och 2017. Varje prov består av ett teoretiskt delprov som tar 150 minuter att genomföra, samt ett laborativt delprov som tar 90 minuter att genomföra (inkl. 10 min uppstart).

Frivilliga prov i Kemi 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Exempel på uppgifter

Det finns ett demoprov som du kan använda för att få en bild av vilka typer av uppgifter som kan förekomma i provet och hur de kan bedömas. Du kan också använda provet för att introducera eleverna för den här typen av uppgifter. Det här materialet täcker varken kursens hela centrala innehåll eller kunskapskrav och ska ses som ett exempel.

Demoprov i Kemi 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Frivilligt prov i Kemi 2

I Kemi 2 finns sedan den 9 april ett frivilligt som läraren kan välja att använda som stöd för sin bedömning och betygssättning. Provet består av ett teoretiskt delprov som tar 150 minuter att genomföra, samt ett laborativt delprov som tar 90 minuter att genomföra (inkl. 10 min uppstart).

Frivilligt prov i Kemi 2 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 17 januari 2019