Bedömningsstöd i kemi på gymnasial nivå

Som stöd för din betygssättning finns sju frivilliga bedömningsstöd i form av prov i kursen Kemi 1.

Frivilligt prov i Kemi 1

Det finns sju prov i kursen Kemi 1 i bedömningsportalen. Varje prov består av ett teoretiskt delprov som tar 150 minuter att genomföra, samt ett laborativt delprov som tar 90 minuter att genomföra (inkl. 10 min uppstart).

Det senaste provet publicerades april 2020.

Frivilliga prov i Kemi 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Exempel på uppgifter

Det finns ett demoprov som du kan använda för att få en bild av vilka typer av uppgifter som kan förekomma i provet och hur de kan bedömas. Du kan också använda provet för att introducera eleverna för den här typen av uppgifter. Det här materialet täcker varken kursens hela centrala innehåll eller kunskapskrav och ska ses som ett exempel.

Demoprov i Kemi 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Det finns ett demoprov som du kan använda för att få en bild av vilka typer av uppgifter som kan förekomma i provet och hur de kan bedömas. Du kan också använda provet för att introducera eleverna för den här typen av uppgifter. Det här materialet täcker varken kursens hela centrala innehåll eller kunskapskrav och ska ses som ett exempel.

Demoprov i Kemi 1 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Frivilligt prov i Kemi 2

I Kemi 2 finns ett prov som läraren kan välja att använda som stöd för sin betygssättning. Provet består av ett teoretiskt delprov som tar 150 minuter att genomföra, samt ett laborativt delprov som tar 90 minuter att genomföra (inkl. 10 min uppstart).

Frivilligt prov i Kemi 2 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida