Bedömningsstöd i matematik på gymnasial nivå

Det finns flera olika material som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning i matematik.

Muntliga prestationer i Matematik 1–4

Elevernas muntliga prestationer i matematik lyfts fram som en viktig aspekt i ämnesplanens syfte, förmågor och kunskapskrav. Det här materialet ger dig stöd i bedömningen av dessa. Du får se två olika bedömningssituationer som båda utgår från de nationella proven. Bedömningsstödet passar bra att använda under en studiedag då det är viktigt att det finns tid till diskussioner.

Studiehandledning och en introduktion till materialet

I studiehandledningen finns dels en beskivning av materialet i sin helhet och hur det kan användas, dels uppgifter och bedömningsmatriser för de olika filmade elevsamtalen. I filmen får du en introduktion till materialet.

Studiehandledning till bedömningsstödet Muntliga prestationerPDF (pdf, 2 MB)


Film: Introduktion till materialet (tid 7:06)


Matematik 1

Film: Gruppsamtal med tre elever från kursen Matematik 1 (tid 11:21)

Film: Diskussion om bedömning av visade kunskaper (10:56)


Matematik 2

Film: Muntligt delprov i matematik, kurs 2 - Ylva, Frida och Robin (tid 11:13)

Film: Elevpresentation Robin (tid 3:07)

Film: Elevpresentation Sofi (tid 2:19)

Film: Elevpresentation Helena (tid 2:34)

Skriftliga och muntliga uppgifter i Matematik 1a

I kursen Matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag.

Skriftliga och muntliga uppgifter i Matematik 1a (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Mer om materialet

Varje uppgift består av deluppgifter som bygger på likartat innehåll i karaktärsämnet men med viss variation i matematikinnehållet. Det är tänkt att eleverna ska göra alla deluppgifter vid samma tillfälle. Ungefär hur lång tid det tar att genomföra en uppgift finns angivet intill respektive uppgift. Materialet kan användas som bedömningsstöd under hela kursen för att möjliggöra en koppling till både innehåll i matematik och i karaktärsämnena. Det finns material riktade mot vart och ett av de nationella yrkesprogrammen.

Varje uppgift består av deluppgifter som bygger på likartat innehåll i karaktärsämnet men med viss variation i matematikinnehållet. Det är tänkt att eleverna ska göra alla deluppgifter vid samma tillfälle. Ungefär hur lång tid det tar att genomföra en uppgift finns angivet intill respektive uppgift. Materialet kan användas som bedömningsstöd under hela kursen för att möjliggöra en koppling till både innehåll i matematik och i karaktärsämnena. Det finns material riktade mot vart och ett av de nationella yrkesprogrammen.

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 2 och 4

Du som lärare får genom det här materialet stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. 

Matematik 2a (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 2b (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 2c (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 4 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Muntligt bedömningsstöd i Matematik 1 och 3

Sedan vårterminen 2019 består det nationella provet i Matematik 1 och 3 enbart av skriftliga delprov. Vi erbjuder istället fristående muntliga bedömningsstöd i kurserna Matematik 1 och 3.

Matematik 1a (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 1b (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 1c (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 3b (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Matematik 3c (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Frivilligt prov i Matematik 5

För dig som undervisar i Matematik 5 finns tre frivilliga prov som stöd för din bedömning och betygssättning. Det sista planerade provet publicerades våren 2016.

Frivilliga prov i Matematik 5 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Formelblad

Som stöd till det frivilliga provet finns ett formelblad. I respektive delprov kan du läsa om när formelbladen får användas. Formelbladet finns också på engelska och i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 708 kB)

Formelblad på engelskaPDF (pdf, 436 kB)

Formelblad i textviewformatZIP (zip, 615 kB)

Som stöd till det frivilliga provet finns ett formelblad. I respektive delprov kan du läsa om när formelbladen får användas. Formelbladet finns också på engelska och i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

FormelbladPDF (pdf, 708 kB)

Formelblad på engelskaPDF (pdf, 436 kB)

Formelblad i textviewformatZIP (zip, 615 kB)

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 28 april 2021

Innehåll på denna sida