Bedömningsstöd i samhällskunskap på gymnasial nivå

Det finns ett material som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning i kurserna 1a1 och 1b.

Samhällskunskap 1a1 och 1b

Som stöd för bedömning i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b finns ett material som består av en uppgift med tillhörande bedömningsanvisningar. Bedömningsanvisningarna består av autentiska elevsvar, kommentarer och en matris som sammanfattar progressionen.

Materialet ger stöd för bedömning i relation till den del av kunskapskraven som handlar om i vilken utsträckning man kan redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Bedömningsstöd i Samhällskunskap 1a1 och 1b (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida