Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå

Du hittar bedömningsstöd i kurserna Svenska 1, 2 och 3 samt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Svenska/svenska som andraspråk 1

I Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 finns ett material som stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet. Materialet består av enskilda uppgifter samt filmade elevlösningar och bedömningar. Filmerna kan också användas för att visa elever och ligga till grund för diskussioner om hur de muntliga nationella proven bedöms.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Svenska/svenska som andraspråk 2

I Svenska 2 och Svenska som andraspråk 2 finns fyra uppgifter som stöder bedömning av elevens litterära analys. Som lärare får du också ta del av bedömningsanvisningar och textunderlag till eleverna.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Svenska/svenska som andraspråk 3

I Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 finns ett material som stöder bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet. Materialet består av enskilda uppgifter samt filmade elevlösningar och bedömningar. Filmerna kan också användas för att visa elever och ligga till grund för diskussioner om hur de muntliga nationella proven bedöms.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

    Gemensam europeisk referensram för språk

    Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, används för att bedöma språkfärdighet i andra språk än en persons modersmål.

    Gemensam europeisk referensram för språk