Bedömningsstöd i yrkesämnen

Du som undervisar i yrkesämnen får en introduktion till bedömning av yrkeskunnande och frågor som du kan diskutera med dina kolleger.

Bedömning i yrkessämnen

Den här boken grundar sig på perspektiv och tankar från forskare och yrkesverksamma lärare och ger dig en introduktion till bedömning av yrkeskunnade. Genom boken får du en bred utblick över de dilemman och möjligheter som möts i bedömning i yrkesämnen.

Det finns flera diskussionsfrågor som du kan använda i samtal med dina kolleger.

Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheterlänk till annan webbplats

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Verktyget är ett stöd vid kartläggning av elevers yrkeskunskaper inom gymnasieskolan eller komvux. I verktyget finns flera valbara språk, vilket gör att du kan använda det även tillsammans med elever med andra modersmål.

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper

Senast uppdaterad 18 augusti 2021

Innehåll på denna sida