Frågor och svar

Hur påverkas de nationella proven av den nya ämnesplanen i matematik?

Sedan hösten 2018 betonar ämnesplanen i matematik i högre grad användningen av digitala verktyg för att göra beräkningar och lösa problem. Det här påverkar i viss mån vilka digitala verktyg som är tillåtna eller förutsätts vid genomförandet av nationella prov i matematik

Mer om vilka digitala verktyg som är tillåtna eller förutsätts