Frågor och svar

Kan man få tid i sin tjänst för att gå webbkursen om sexualitet, samtycke och relationer?

Det är inte Skolverket utan din rektor som beslutar om kompetensutveckling på din skola. Fråga hen vad som gäller.