Frågor och svar

Kommer webbkurserna om sexualitet, samtycke och relationer ta upp det som är nytt i läroplanernas inledande delar?

Ja, det kommer att läggas in i kurserna. Webbkursen för grundskolans senare år är redan uppdaterad. De andra kommer att uppdateras under hösten 2022. På webbkursernas informationssidor kan du läsa mer om när de ska finns tillgängliga.

Sexualitet, samtycke och relationer för grundskolans senare år - webbkurs Länk till annan webbplats.

Sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, webbkurs Länk till annan webbplats.

Sex och samlevnad i gymnasiet - webbkurs Länk till annan webbplats.