Frågor och svar

Har du viktig information om nationella prov?

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress.
nationellaprov@skolverket.se