Frågor och svar

Hur gör skolan om förberedelse- eller elevmaterial till ett muntligt delprov sprids mellan elever?

Vi rekommenderar att delprovet genomförs trots spridningen och att dess resultat räknas med som ett av lärarens underlag vid betygssättningen.

Elevens prestation är unik vid genomförandet av delprov A och spridningen är därför inte jämförbar med när ett skriftligt nationellt delprov sprids i förväg.