Frågor och svar

Kan läraren bortse från de delar av kunskapskraven som handlar om att läsa eller skriva i ämnena svenska eller svenska som andraspråk i grundskolan?

Nej. De delar av kunskapskraven som sammantaget handlar om bedömning av förmågan att läsa eller skriva är i sin helhet så omfattande att de inte kan räknas som enstaka delar av kunskapskraven i svenska eller svenska som andraspråk. Skolverket menar i kursplaner och kunskapskrav att läsning innebär att eleven både kan avkoda och förstå text. Läraren får inte bortse från de delar av kunskapskraven som sammantaget handlar om bedömning av detta.