Frågor och svar

Kan man använda sig av undantagsbestämmelsen för kravet på simkunnighet?