Bedömning av nyanlända elevers kunskaper i specialskolan

Här hittar du stöd för att ge nyanlända elever en så bra start som möjligt. Kartläggningsmaterialets två första steg är obligatoriska att använda i den inledande bedömningen av elevens kunskaper.