Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i specialskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och svenska som andraspråk i specialskolan.

 

Nationellt bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling i årskurs 1–3

Omslag

Obligatoriskt att använda i årskurs 1

Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Du som undervisar i specialskolan har en egen handledning som innehåller lärar- och elevmaterial, i övrigt är det samma material som ska användas i specialskolan som i grundskolan.

Nationellt bedömningsstöd i läs– och skrivutveckling i årskurs 1–3 (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsstödet i taluppfattning är obligatoriskt att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

Det krävs särskilda skäl för att rektorn ska kunna besluta att en lärare inte behöver använda bedömningsstöden eller delar av dessa för en enskild elev.

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film: Introduktion till bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling (5:36 min)

Få en introduktion till bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling. I den här filmen träffar du en lärare som använt materialet med sina elever i grundskolan.

Exempel på elevsvar är lösenordsskyddade

Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet ligger dock skyddade bakom lösenord av integritetsskäl.

Så får du inloggningsuppgifter

Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet ligger dock skyddade bakom lösenord av integritetsskäl.

Så får du inloggningsuppgifter

En del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Senast uppdaterad 02 november 2021

Gemensam europeisk referensram för språk

Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, används för att bedöma språkfärdighet i andra språk än en persons modersmål.

Gemensam europeisk referensram för språk