Bedömningsstöd teckenspråk specialskolan

Det finns några stöd för att göra bedömningar av elevers kunskaper i ämnet teckenspråk i specialskolan.

Bedömningsstöd i årskurs 10

Det finns två bedömningsstöd för dig som undervisar i teckenspråk i årskurs 10.

Åtta uppgifter

I bedömningsportalen finns åtta uppgifter som du kan välja att använda. Varje uppgift prövar de delar av kunskapskraven som bedömningsstödet omfattar. Läs först igenom lärarinformationen och titta på de inspelade elevsamtalen. Då får du en god bild av bedömningsstödets upplägg innan du använder det.

Bedömningsstöd i specialskolans årskurs 10länk till annan webbplats

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Bedömning av elevprestationer

Ta del av filmen där du får träffa några elever som skapar egna texter och ger varandra respons. Du får även träffa lärare som bedömer elevernas prestationer. Som fördjupning finns även ett texthäfte.

Film: Skapa egna texter, kamratrespons och lärares bedömningar

I den här filmen får du träffa några elever som skapar egna texter och ger varandra respons. Du får även se hur lärarna bedömer elevernas prestationer. Alla elever som medverkar i filmen har fått samma uppgift eftersom de följer samma kursplan. Det är först vid bedömningen av deras prestation som lärarna utgår från antingen kunskapskraven för teckenspråk eller kunskapskraven för teckenspråk för nybörjare.  

Texthäfte: Planera, genomför och bedöm

Texthäftet kompletterar filmens innehåll och fördjupar resonemangen kring bedömning. Här beskrivs planeringsfasen, som inte visas i filmen. Sedan beskrivs de olika delarna i filmen inklusive lärarsamtalet. I texthäftet finns ytterligare resonemang kring elevernas prestationer i förhållande till kunskapskraven.

Texthäfte till bedömningsstöd i teckenspråk i årskurs 10PDF (pdf, 589 kB)

Texthäftet kompletterar filmens innehåll och fördjupar resonemangen kring bedömning. Här beskrivs planeringsfasen, som inte visas i filmen. Sedan beskrivs de olika delarna i filmen inklusive lärarsamtalet. I texthäftet finns ytterligare resonemang kring elevernas prestationer i förhållande till kunskapskraven.

Texthäfte till bedömningsstöd i teckenspråk i årskurs 10PDF (pdf, 589 kB)

Föreläsning med Gudrun Erickson

I den här filmen träffar du Gudrun Erickson som har mångårig erfarenhet som projektledare för framtagandet av nationella prov. Föreläsningen handlar om bedömning på ett generellt plan och kan användas för andra ämnen än just teckenspråk. Till föreläsningen finns också ett filmat samtal mellan fyra lärare som resonerar kring föreläsningens innehåll. Lärarna som deltar i samtalet kommer från två olika skolor i Sandvikens kommun.

Föreläsning med Gudrun Erickson: Att tänka på vid bedömning (teckenspråkstolkad)

Samtal kring Gudrun Ericksons föreläsning (textad)

Språket på väg

Ytterligare ett material som i valda delar kan användas som stöd för bedömning av teckenspråk är materialet Språket på väg som är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7–9.

Språket på väg – ett bedömningsstöd i grundskolans årskurs 7–9

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

    Gemensam europeisk referensram för språk

    Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, används för att bedöma språkfärdighet i andra språk än en persons modersmål.

    Gemensam europeisk referensram för språk