Frågor och svar

Är alla betygssteg möjliga i ett terminsbetyg oavsett årskurs?

Ja, hela betygsskalan kan användas vid alla betygstillfällen. Det är till exempel möjligt för en elev att få betyget A i terminsbetyg på hösten i årskurs 7.

Betyg som du sätter i slutet av en termin där det saknas betygskriterier bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven har utvecklat i ämnet till och med den aktuella terminen. Du gör bedömningen utifrån de kunskaper en elev ska ha visat vid betygstillfället, i förhållande till betygskriterierna i årskurs 6 eller 9. Du ska då ta hänsyn till årskursen, vilka kunskaper undervisningen har gett eleven förutsättningar att utveckla och vilka delar av betygskriterierna som därmed är relevanta. Vid betygssättningen i årskurs 7 eller 8 ställer du lite lägre krav på vad till exempel ”ett enkelt resonemang” innebär eller hur ”ett komplext samband” kan se ut än vad du skulle ha gjort i årskurs 9.

Läs mer om terminsbetyg Länk till annan webbplats.