Frågor och svar

Vad tas med i bedömningen när lärare sätter terminsbetyg?

När terminsbetyg ska sättas i slutet av vårterminen i till exempel årskurs 7 ska all information om elevens kunskaper tas i beaktande. Det gäller även sådana kunskaper som eleven har inhämtat under tidigare årskurser. Du som lärare bedömer det som eleven har uppvisat till och med betygstillfället. Underlag från tidigare terminer kan vara relevanta, men ett nyare underlag på samma delar av kunskapskraven väger rimligen tyngre än ett underlag som är äldre, eftersom elevens kunskaper förutsätts utvecklas över tid genom undervisningen.

För att det ska vara möjligt för dig att bedöma sådant som eleven har gjort tidigare behöver det finnas en dokumentation av elevens kunskaper. När du sätter betyg utgår du från all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Det kan handla om enskilda bedömningsunderlag, till exempel uppgifter, filmer eller prov, dina lärarnoteringar. Det kan också vara sådant som inte har dokumenterats, men är relevant i förhållande till kunskapskraven.

En elev som inte visade på tillräckliga kunskaper i några delar av kunskapskraven ska ges stöd för att hon eller han ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås tills betyg ska sättas nästa gång.