Detta gäller alla nationella prov

Den här informationen gäller för alla nationella prov i specialskolan.