Ersättningsprov

Under en övergångsperiod finns det ersättningsprov i pappersformat för de skolor som inte kan genomföra digitala nationella prov på provdagen.

Särskilda skäl för att få använda ersättningsprov

Det är rektorn som beslutar om skolan ska använda ersättningsprovet. Ersättningsprovet får användas om

  • skolan inte har de tekniska förutsättningarna på plats vid provtillfället
  • det digitala provet inte kan genomföras på grund av en oförutsedd händelse på provdagen.

Beställning av ersättningsprov

Höstterminen 2024

Gymnasieskolor beställer ersättningsprov i samband med beställningen av övriga nationella prov i augusti 2024.

Vårterminen 2025

Ersättningsprovet skickas ut till gymnasieskolor och grundskolor cirka en till två veckor före provgenomförandet. Skolorna behöver inte göra någon beställning.

Ersättningsprovet levereras i ett exemplar

Ersättningsprovet levereras till skolan i ett gult kuvert. Provet levereras bara i ett exemplar. Skolan behöver därför kopiera upp materialet till de elever som ska genomföra ersättningsprovet.

Kuvertet öppnas på provdagens morgon

Det gula kuvertet med provmaterial och bedömningsanvisningar öppnas på provdagens morgon. Lärarinformationen till ersättningsprovet levereras samtidigt som övrigt material, men det går att öppna lärarinformationen innan provdagens morgon för att kunna förbereda för ersättningsprovet på bästa sätt.

Hantera provmaterialet säkert

Alla hanteringsinstruktioner på det gula kuvertets framsida ska följas. Ersättningsprovet omfattas av sekretess och det framgår i instruktionen för provet hur det ska hanteras och hur länge sekretessen gäller.

Senast uppdaterad 19 juni 2024