Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan och årskurs 4 i specialskolan. Bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna som råder ute på skolorna. Läs mer här.

Förbereda och beställa prov i specialskolan

Det är rektorn som ansvarar för att beställa prov till skolan. Rektorn är också ytterst ansvarig för att proven hanteras på rätt sätt.