Nationella prov

Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar

För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.