Nationella prov

Hantera proven på ett säkert sätt

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera nationella prov. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.