Beställa och hantera prov i specialskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov och för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns.

Beställ nationella prov

Rektorn ansvarar för att skolan beställer nationella prov i augusti. Information om hur beställningen går till kommer till skolan via post i vecka 33. Rektorn beställer ett prov till varje elev som ska genomföra det ordinarie provet vid provdatum/provperiod inklusive till de elever som kan tillkomma senare under läsåret.

Beställningsbreven är gemensamma för specialskolan och grundskolan.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 4, 2023/2024 Pdf, 192 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 7, 2023/2024 Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 10, 2023/2024 Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. I årskurs 7 och 10 ska skolan inte öppna förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på förslutningen.

Leverans av prov och bedömningsanvisningar

Proven skickas ut till skolorna nära det datum då provet ska genomföras. I årskurs 10 skickas bedömningsanvisningarna ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum. Bedömningsanvisningarna till proven i årskurs 4 och 7 samt delprov A i årskurs 10 distribueras vid samma tillfälle som övrigt provmaterial.

Bedömningsanvisningar ska dock öppnas efter att provet har genomförts, om ingenting annat anges i följebrevet. Till exempel ska bedömningsanvisningarna till de muntliga delproven, delprov A, i årskurs 7 och 10 lämnas till läraren direkt vid paketets ankomst.

Provens förslutningar får inte öppnas före provdagens morgon

Proven förslutningar öppnas på provdagens morgon. Vissa omfattande typer av anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet.

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.

Se över rutiner vid mottagande av prov och avtal med posten

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Senast uppdaterad 07 juni 2024

Innehåll på denna sida