Sekretess på prov i specialskolan

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket.

Bestämmelserna om sekretess gäller i statliga skolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället.

17 kap. 3 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19) Länk till annan webbplats.

Återanvändningstid

Vi återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår också av omslaget till respektive prov.

Matematik, svenska och svenska som andraspråk

Provet som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2023

30 juni 2026

2022

30 juni 2025

2021

30 juni 2024

2020

Genomfördes ej

2019

Återanvänds ej

2018

Återanvänds ej

2017

Återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

Engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2024

30 juni 2030

2023

30 juni 2029

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Återanvänds ej

2019

30 juni 2025

2018

Återanvänds ej

2017

Återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej


Biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej


Engelska och matematik

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2023

30 juni 2029

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

Återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Engelska: 30 juni 2020

Matematik: Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

2008

Återanvänds ej

2007

Återanvänds ej

2006

Återanvänds ej

2005

Återanvänds ej

2004

Återanvänds ej

2003

Återanvänds ej

2002

Återanvänds ej

2001

Återanvänds ej

2000

Återanvänds ej

1999

Återanvänds ej

1998

Återanvänds ej


Biologi, fysik, kemi

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2023

30 juni 2029

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

Återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej


Svenska och svenska som andraspråk

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2024

30 juni 2030

2023

30 juni 2029

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

30 juni 2026

2019

30 juni 2025

2018

Återanvänds ej

2017

Återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

2008

Återanvänds ej


Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2023

30 juni 2029

2022

30 juni 2028

2021

Genomfördes ej

2020

Genomfördes ej

2019

30 juni 2025

2018

30 juni 2024

2017

Återanvänds ej

2016

Återanvänds ej

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Senast uppdaterad 11 juni 2024

Innehåll på denna sida