Bedömningsstöd i ämnen i komvux på grundläggande nivå

Det finns bedömningsstöd i fem ämnen för dig som undervisar i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Bedömningsstöden är frivilliga att använda och finns tillgängliga i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Materialen är utformade för att ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor utifrån så stora delar av kursplanerna som möjligt.

Syftet med materialen är att ge dig stöd i din bedömning och betygssättning, men också bidra till en mer likvärdig betygssättning över landet. Bedömningsstöden kan även hjälpa till att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen.

Engelska

Tanken är att materialet ska användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser. Materialen är lösenordsskyddade för att minska risken för spridning och att materialet på så vis blir kända för eleverna i förväg.

Bedömningsstödet i engelska består av fem olika delar:

 • Lärarinformation
 • Två elevhäften, märkta B, med uppgifter som kan kopieras upp och genomföras med elever vid två olika tillfällen för att pröva elevernas receptiva kompetens. Fokus: Läsa, 70 minuter plus tid för instruktioner; Fokus: Lyssna, ca 50 minuters lyssningstid plus tid för instruktioner.
 • Kopieringsunderlag till uppgifter som kan användas för att pröva elevernas muntliga och skriftliga produktiva och interaktiva kompetens (A, Fokus: Tala/samtala respektive C, Fokus: Skriva).
 • Samlade bedömningsanvisningar, inklusive autentiska exempel på bedömda elevprestationer baserade på uppgifterna A och C. Bedömningsanvisningarna innehåller även ett formulär för sammanställning av elevresultat.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Matematik

Tanken är att materialet ska användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser. Materialen är lösenordsskyddade för att minska risken för spridning och att materialet på så vis blir kända för eleverna i förväg.

Bedömningsstödet i matematik består av fem olika delar:

 • Lärarinformation
 • Ett provliknande material som kan genomföras med elever under ett tillfälle på 60 minuter.
 • Fem uppgifter som kan genomföras med elever under ett tillfälle på 60 minuter.
 • Bedömningsanvisningar som innehåller uppgiftspecifikationer och exempel på godtagbara svar. Det finns även bedömningsmatriser, autentiska elevlösningar med kommentarer, formelblad och resultatblankett.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Samhällskunskap

Tanken är att materialet ska användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser. Materialen är lösenordsskyddade för att minska risken för spridning och att materialet på så vis blir kända för eleverna i förväg.

Bedömningsstödet i samhällskunskap består av fem olika delar:

 • Lärarinformation
 • Två provliknande elevhäften som vardera kan genomföras med elever under 60 minuter
 • Enskilda uppgifter med öppna svarsformat som kan genomföras med elever
 • Bedömningsanvisningar till samtliga elevhäften med formulär för sammanställning av elevresultat

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Svenska

Tanken är att materialet ska användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser. Materialen är lösenordsskyddade för att minska risken för spridning och att materialet på så vis blir kända för eleverna i förväg.

Bedömningsstödet i svenska består av fem olika delar:

 • Lärarinformation
 • Elevhäfte: Läsa – Ett elevhäfte som prövar läsförståelse som är uppdelat i två delar, sakprosa och skönlitteratur. Häftets delar kan genomföras antingen under en och samma lektion eller vid två separata tillfällen.
 • Elevhäfte: Texter – Ett elevhäfte med texterna till läsdelen uppdelade på sakprosa och skönlitteratur.
 • Elevhäfte: Skriva – Ett elevhäfte med två skrivuppgifter och textunderlag som kan genomföras med eleverna.
 • Bedömningsanvisningar – Här finns allt underlag som behövs för att bedöma läsförståelsen och den skriftliga framställningen. I slutet av häftet finns även kapitlet ”Arbeta med skrivande” med förslag på skrivuppgifter som kan omarbetas samt ett formulär för sammanställning av elevresultat.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Svenska som andraspråk

Tanken är att materialet ska användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser. Materialen är lösenordsskyddade för att minska risken för spridning och att materialet på så vis blir kända för eleverna i förväg.

Bedömningsstödet i svenska som andraspråk består av fem olika delar:

 • Lärarinformation
 • Elevhäfte: Läsa. Läsförståelsedelen tar 90 minuter och genomförs vid ett och samma tillfälle.
 • Elevhäfte: Skriva. Elevmaterial som består av ett uppgiftsblad samt samma texthäfte som till läsförståelsedelen. Den skriftliga framställningen tar 90 minuter och genomförs vid ett och samma tillfälle. Skrivuppgiften bygger på att eleven är bekant med texterna i texthäftet och det är därför viktigt att läsförståelsedelen genomföras före skrivuppgiften.
 • Elevhäfte: Tala. Elevmaterial som består av ett häfte med ett uppgiftsblad, tre texter med tillhörande stödfrågor samt diskussionsfrågor. Den muntliga kommunikationen genomförs i grupper om två till tre elever och tar 60 minuter per elevgrupp.
 • Bedömningsanvisningar – Underlag för att bedöma läsförståelsen, den skriftliga framställningen och den muntliga kommunikationen. I slutet av häftet finns även kapitlet ”Arbeta vidare med skrivande” med förslag på skrivuppgifter som kan omarbetas.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida